Youtube Studio, Ứng Dụng Hỗ Trợ Quản Lý Kênh Youtube, Chỉnh Sửa Nội Dung Video

Rate this post

 • Youtube Studio, là ứng dụng hỗ trợ quản lí chỉnh sửa nội dung mô tả video, dễ dàng sử dụng

– các nhà sáng tạo nội dung dễ dàng sử dụng, quản lí video của bản thân, hiển thị công khai hoặc riêng tư

– chỉnh sửa thẻ tag, bật tắt bình luận (comment) giúp phần quản lí dễ dàng hơn.

• Ứng dụng có trên chplay và Google

AVvXsEiwIVYpOTMECWn0FSkd8viPKD7mhAgqeF 7nZ8WjhHho tkRXRLMgbUbRMUGLtAetytHAgWRzJhd12300y26kHcnZ21XlrZrPO 5IAuC9CZD9OFnjwTQj0XLKrUmfMhuHGyT2txr9PRgcbQiZaRODiVh4xlm4q K2TAH1DvaAB5Nw1Jn0mf2Mo7n4kU=w400 h224

• Cách sử dụng youtube studio

AVvXsEh1FcIgtZMc2eg5Ae2fPPOCKnvgN7a6rYuWewwlvgaeKw3eiBqfwQXcz9DeUnc7068r

– Chọn bắt đầu, cấp đầy đủ quyền ứng dụng yêu cầu, bộ nhớ, điện thoại…

– Sau đó chọn tài khoản Google mà đăng ký youtube để quản lí

AVvXsEhGWWy7Y2q3wXU814VJoWjS5UH GeYfKEzN72NfXacVLbYnJmyyrrtThtydkehvPiGp iyOyB5nV6AmvyY8xBwvZkGT9tKnX5xFRgAAGPrU6jPGoWp5O0ae 3i6pbeXJCTWvFl5p4I7KTyKtPZbQ2w90vjaW7NocH1V5ja qj2lZTkqeRTBCeeF8n2d=s16000

– Đây là tổng quản của app

Khi bạn đăng video sẽ hiển thị video của bạn trên này, đây là mình chưa đăng video nào nên sẽ không có để hiển thị