Cách thêm tài khoản Facebook vào golike kiếm tiền

Rate this post

 1, hướng dẫn thêm tài khoản Facebook vào gokike để kiếm tiền

– yêu cầu: tải khoản facebook trên 50 bạn bè, có avatar, để bà viết công khai, hiển thị bạn bè.

– đầu tiên bạn vào phần quản lí tài khoản

AVvXsEgVUb1WlmzdI8294Fh3ej86ga4M4g GZ8aFJwZbDkQ59I2YWasT0BxXCLx0B1kIy5gs1JE gj eIUKGmKWCRDm4zINIupwKHStdP1vEZU4576ToiZqzGKCVzSKf

AVvXsEhrTVhCfEPnvVMGVN49B4F2C1Wwpzj cI4hXuUDasl k20qMXTY5UKJg3RmYppeL8TNrbZgKYZicH

Sau đó chọn Facebook 

– nó sẽ hiện ra như vậy, bạn sao chép mã xác nhận và truy cập vào Facebook đăng 1 bài viết, dán mã đó vào bài viết, đăng bài và chọn sao chép link bài viết đó, dán vào phần nhập link bài viết kia

AVvXsEjk6gmN pVRpV7smiikLwMuEQMVvI BfCBGhQoib1Vki41BpSmTdHhNqqJQslCyK5t6SPGADVnoU9uiad2j7AD8QNqtUrKTpk ccyP9L5WqOfJj7PecelaalwkdOYb2g1xOdHqyNgFpjFoGOsR5Ogz5eZ9uFUJ L43ZBY1Idi8m6eiZb5SXzvTyfwW4=s16000

– nhấn xác nhận

AVvXsEh0WixpWmivp tOuA6aorVKcuu0D2mpJm Bbd3q9taMvRJDvs55tTVjDGgL50F95Wwy0ngwsfN U5cvuJUNiSHvAyclXH4Nc BOlTapBBY2aFNxh JCNqrFo8ArbYxrmAYg 6juQT u6SKMinXM71s88zHddyIp6C8WmZAo0mde6Z aP0 ANFCVDH0Y=s16000

• Thêm thành công rồi bạn có thể làm nhiệm vụ like, follow, comment…. Để nhận xu đổi thẻ

2, Cách Kiếm Xu

– bạn chọn vào phần kiếm tiền, chọn facebook

AVvXsEhVsdXDPzs2mdsWDkzns CJJzV0WDe0fUK5oxq65VDC21AJj7GX5pu6gjUytfvLkunc9Ub4WXRh6L1yGDMw7ipHpZadK7tcjzjFkEBFfOtUuNZC0p3TmyeckwbnNyF PS5pgxA cCQFQweJFE0gm69GS88K EnWH0t0zRn5jLcQJlk0Us1mm zlVFAQ=s16000

AVvXsEhqWoKOOZ2sAKKpy5RdllJi igNdj4Eb4AA3FTUrOc2OcJHLLbWtkT9TpKs OJOzUnBA0Mqyb4P2RWTWpcQCI8ExAPWiLGNWtYJpufLPJQlt0q8uqKh Iky2U mCB5U

AVvXsEjUF4KVwzh1f zFoVDOXHme3AtFWm2O6hfSqh1KEpzThKxY1Aco1IrU5ukPbH3 J vHKCp03vpiCWRH1lyqUrVdNA4AyMuQl6Re08zhJxMNeAQh6mpqumKhMCuSbXI4OQVzGanrEsOHsucMHBQEh4qD

Bạn làm theo các bước, chọn làm mbasic kia để hoàn thành không bị lỗi.

AVvXsEgRwuM7SC2yatxJ9t8gRsGwN TOQLo8DS9YpqEIzcrS 4cULq TF Ji 7skSF5XO3b4jVvw5wAFMRVjgzbA1iNEYK 4vINUw

Sau khi làm xong bạn bấm hoàn thành nó sẽ thông báo như vậy, và bạn chỉ cần chờ duyệt là có thể có xu đổi thẻ.

AVvXsEjgsK0EPD5kgzNh nnktHdGmLil3qQvPs4APs4vD0cMocSvZy1KXCmZOKIqNxFoJbcyctS3Q8doqRirlG3Ht4MBm0OA0if0ioPRBs3WsfkXL1IqMRLiq9s6R1kXFM3jJTD1525GcQ9Zl4RIJcUV5uh2iwgVY6AKAuaK9cIcEI6QhMQwm

Đây là xu khi làm xong đang trong trạng thái chờ duyệt, apo sẽ duyệt sau 3-5p.