CÁCH LÊN ĐỒ, BẢNG NGỌC VÀ PHÙ HIỆU ALEISTER MÙA 20

Rate this post

 

AVvXsEg94Mpe9GiEG 8Zj2MFE4OwJXuFjpF laPLWFybyh3it0hdUYjJ9eOn2HhF E8zKhAI6XWlMIkFn5o5EkdJU mmd5 zX5XOmOv1rsRvn4Bbr429n QP1hYifw FTRAgZw2omp5 GIXjoPXdaKjeuc5ASNG76Iayk8ZsxeDcLDDeeawwmB6EAOwjyTOM=w640 h400

1 CÁCH LÊN ĐỒ ALEISTER MÙA 20

Đồ đi mid:

– Giày thuật sĩ +15% Giảm hồi chiêu

+60 Tốc chạy – Nội tại duy nhất: Gia tốc

– Trượng bùng nổ

+200 Công phép +30 Hồi năng lượng/5s +5% Tốc chạy

Vang vọng: Tạo nên một vùng nổ nhỏ gây 100 (+40% công phép cộng thêm) sát thương phép xung quanh mục tiêu bị

trúng chiêu, 5 giây hồi

AVvXsEgsNtILevnf42vAJFZQaAZlV ABj5HcktEA2odS5pzdlnf5MMbOgMK1x0ocibEGOG2UM8YyInXI1yaKoVikRhkj7drFKoBN7g4sMwhuvpOMKfDbK8m8EdH7 3ZgrbSSB1KZS5Jervi5FqZj CjhnC5MSk27VWeKXv44PdF8LcqdS9y7uTyzBdK2xNhn=w640 h288

– Sách truy hồn

+200 Công phép +10% Giảm hồi chiêu

+20 Hồi năng lượng/5s +300 Mẫu tối đa

Tróc nã: Sát thương trúng đích khiến mục tiêu bị giảm 40% khả năng hồi máu trong 1.5 giây (nếu sắt thương từ đòn đánh

– Vương miện Hecate +240 Công phép

Thuật sư: +35% Công phép – Nội tại duy nhất

– Xuyên tâm lệnh

+120 Công phép

+10% Giảm hồi chiêu +500 Mẫu tối đa

[Diệt thần]+150 Xuyên giáp phép – Nội tại Duy nhất

– Trượng băng

+140 Công phép +850 Mẫu tối đa +5% Tốc chạy

“đại pháp sư phép”

Giá băng; Chiêu thức gây sát thương đồng thời làm chậm 20% Tốc chạy của đối thủ trong 2 giây – Nội tại duy nhất

2, Bảng Ngọc 

AVvXsEj5hwMZU7NWmksgLus79e87rIAI akdAVJGlohm T3QFYRlVzMyFmLy9L QvGTffRyGmIvneDH7mKvekEkHvmqlwU906WlH53bNy8yUVDJk8H524GCPQ3dk gKOQOEIWAooD2sLMScUOmIiYgdDmH4JmXe3RjCeRSJEEziK9cWkiscwh AZvBrc1GKB=w640 h288

Đỏ III Công/Xgiáp phép

Hiện sở hữu 10

+4.2 Công phép +2,4 Xuyên giáp phép

Tím III Máu/Hồi máu/Tốc chạy

Hiện sở hữu ở

+4,5 Mẫu +5,2 Hồi máu +0,4% Tốc chạy

Lục III Tốc đánh/Xgiáp phép phép

Hiện sở hữu 3

+ 0,6% Tốc đánh +6,4 Xuyên giáp phép

Phù hiệu 

AVvXsEjsW47KyikTqLBzdPUr0X7OoJf3tpkW5RNhlxpepckl Aq0xSC87c4q0KP944Zq8mr jhH1xJXjLoZp6fvsYdAJhl1EipHWKimNdBpkZu iBG2qqVuRxfvLvkYMxCyKDFvzi5u9uVOsD 4v2r2SXv2TtpvdQoi0n8jCD3956yK8ZX8QcZftsbRjjz8B=w640 h288