Cách Kiếm Tiền Với Ola City, Hướng Dẫn Kiếm Nhiều Thu Nhập

Rate this post

Trước tiên các bạn cần biết Ola City là gì và cách kiếm tiền như thế nào!


  •Đây là logo app

AVvXsEi7Q85ONJN32xHJDibuyLUIpY6Lm9WUw3zzRcA5jCbSn6GbxpngX3fyCR zYAbMSuPfwXo1 wCEEjKBGermff9HOSs07qr0mi05v5AiOFw2LxvPFbWg0OW02wkYMFZMLhaC5hk ricIwEdGL8v9j8xjkv5 rdABBSrpdewRZqCZ42 JXaPXLXP

Link đăng kí: 

Bạn click vào => Đây và đăng kí tài khoản để bắt đầu kiếm tiền


  •Những cách mà bạn có thể kiếm tiền:

– Cách dễ dàng và nhiều người sử dụng nhất là rút gọn link, mỗi 1.000 click bạn sẽ nhận được 1.6$ nếu click đó là của Việt Nam

–  Đây là cách rút gọn trong app

AVvXsEhcb6anHDCUxrMQmi2q0VLuVCCktTA UeF0Ay6xLty6u8zM3K vhfzYPynnPFIaDueZ 7TtYEvhl4AcgV50IR3 CGjUklkkNvRkWiU5Rdb1YlfuQN1TWMo d0uhUGGVdwJLGIOfzchn6jTdpJsuBY7cIteh v3nnOTsSw0q3itbFAageNl74bv0czs9=s16000

Bạn chọn vào phần kiếm tiền

AVvXsEg gjDrLZlmgsYcqS4cFV9AjPqvEq9UV0MA szEePeo29NDVX2mPEEOaDoeFOr QI50oYGc2LijcE5IKroPb B3fpbxDseaNvgja6rivNDk1dgofXw1PBuBy2CvubCgLX8hywYhOZtAmGAAkmO xC6eNBVFRD4jPh43yTt2 ZUte3 yPsvXMa0iGpMk=s16000

Rồi chọn rút gọn link

AVvXsEhu2kBd4to dDY4TEJ5NRRRkP8kvZr6e2pDuoIsgfyS3knCbAou5LLV gyTevicCukmKdkluK1lKZLinVsRjnltrKhLxm5 HDp66nopUmkXn3VmQqMG96THMrULJr9c BzrO5TUaiQwLFwFB3magQy 0hhiJ NpocFjwYzSIz 7F4burNCNtMuYV0u=s16000

Sau đó làm như hình

Tiếp theo chọn link cần rút gọn 

AVvXsEg6wg3GNTUUb8p0bo1nquvLJ6yJ3D3TEq4YF9x1XamV0 iw c9ARw9kzcb21YvH3305xXGV7ql LdfGe5IsmAg5HAJgK5Kz1EdL9FsGINSpSBX0Kwb6K3OA9gdI9uctn4q7KTylctKmpn0c79gHCNmBiYdo9eJuoBuKnTtGZQLP0d2LFFRPbjjHKWVt=s16000

Phần Url là phần dán link

Bạn sao chép link dán vào đó rồi rút gọn


Và mang link đó chia sẻ link kiếm tiền, bạn có thể chia lên fb, youtube….

Và 1 số cách kiếm tiền khác cũng rất dễ bạn có thể tự tìm hiểu….

Kiếm tiền bằng cách xem video quảng cáo, xem website, tải app kiếm tiền vân vân….

– phần rút tiền mình sẽ viết ở bài viết sau thank.