Cách dùng app auto click tự đông làm việc, dễ sử dụng

Rate this post

 

AVvXsEh6X5qGnXOd39yBTuGa5QKobOERLbC oy1ydpc5742lmd1sTe8SheW5rJnaB 86kX9gTizhaXXxfqS53v3YGmS9x7tK0TvYqwPLEIXGmN27V a2d3sBe7gHLJ mxvKe2xVCEeJ5sNHimTq1m7M nq8 r8DTVtwvSAVW2FFYMHPX1OriHb15og9C bjp=w400 h391

– App có tên auto click bạn có thể tải trên chplay hoặc Google chrome

– app này dùng làm việc lặp đi lặp lại khi bạn lười làm nó sẽ đơn giản hóa công việc cho bạn.

• Cách sử dụng 

AVvXsEhz2DvYX87hJCdkzK8ADLlcKystyosO4RM83lA7NbJmMnFDiPxOTq7V IDZT Ddvl4mXe7zpZFyXR7 n2B15bZLWYoLT06 N6mDQ yB wn1ZC3Dm3ijARl9D VzNG9M 8Yv PpxveaqmiL2kc3uIyIJMZMikiDn8j67N03jl9V95 oLFxyFS W2UCQD=w186 h400

– Bạn vào app cấp hết quyền cho app vào vào phần cài đặt cấp quyền sử dụng 

– Sau đó bạn chỉ cần bật nó lên và cài thông số, số giây + số phút

AVvXsEj50s7v04Jm1FpsQfMSB5iw4wBOhPKZYd3mf5OKGzzt5W 6xnF fAE0QTQiWPdQPzNF c5fvJ1IUDuOuPvVdFWnUWM4hDWQy40XMQipVZNOB7P7I9P5fS kMeMCQN5TPGdRB9UhYiun0DGTNrIn2yxc6neC2jmUUssZKFwrLiU alu9wuQCkj9Z3L46=w185 h400

– đây là cách sử dụng:

Dấu tam giác là dấu bắt đầu chạy công việc

Dấu cộng là dấu thêm nút để chạy auto

Dấu trừ là dấu xóa nút auto

Nút auto bạn có thể thêm vô vàn dấu, kí hiệu sẽ có theo từng số ví dụ: 1,2,3…99

AVvXsEh4g8oWqNR1jrQULOQSvYW5tKRtQTib1RyXKIQBsxMm6GNWh4cmPRzvd7AhDdixDJVRLZuedEc1OU0rzxd vXn5R5TV2 YuUYyozz0ilGfeMG2hg5aaogK kRT3eKaj PdG MsP6awzQNC12qo6CG1eaJ1QiXUcSPDCDxQWepUosj5iaPkLrITcAasm=w185 h400

– Nhưng nó cũng có 1 số nhược điểm là nếu bạn cần làm việc trên app không cố định sẽ không sử dụng được app,

– auto chỉ phù hợp với 1 số app có chức năng cố định.