CÁCH ĐÁNH SLIMZ MÙA 20 | BẢNG NGỌC VÀ PHÙ HIỆU CHUẨN

Rate this post

 

AVvXsEhXgKldZDG2GzPngwc6bPrg9NmINMxSRYlDnDp8v0NjCbHvVa0ddrxYrCjJl2e13NYguXv3QDvxXwKdXwD8UEekAAztq5sGE9zlL3G4Gs3xtVc3mArivIE2rEgqNW3ipNMM6v2G2l8poptncE 8ud87ZR khTThH000GW8WhCXrLx92kWm8f4JUrGyh=w640 h266

Slim là vị tướng xạ thủ cấu rỉa, chủ lực của team có thể mang đi rừng hoặc đi xạ thủ rất hiệu quả, nhưng đầu game rất yếu so với các xạ thủ khác thường được sử dụng đi rừng khả năng gank team cao

1, Cách Lên Đồ Slimz Mùa 20

AVvXsEiBr J r98iHyIunzI547p jqR9Ns60F0reORCq rcYcu Uj8kwDBuVrOib7GDhG8dWZr1s4GemS56BGK7R88BqISkVlUJmw4OZcY3jLPHnG1ugUxB889yhTEUI0saPLHbWACreE39V5mRZQz iDJqDrj7bYBNLvi 4Iz8cW8Sh88 kQer6JIERMaoF=w640 h288

Đồ đi rừng:

– Cung bão tổ

+15 Công vật lý +15% Tốc đánh +10% Hút máu

Nhận Tê Tái

Lốc xoáy: mỗi đòn đánh thường tích một điểm cộng dồn hiệu ứng lên nạn nhân thứ sẽ gây thêm 15(+1 sau

– Giày du mục

+25% Tốc đánh

+60 Tốc chạy – Nội tại duy nhất: Gia tốc

– Thánh kiếm

+100 Công vật lý

Thánh kiếm: Sau khi đánh chí mạng giúp

Nội tại duy nhất – tướng đánh xa)/

tăng (3 – 45) tốc chạy trong 1.5 giây (chỉ hữu hiệu khi dùng bởi

+25% Tỷ lệ chí mạng

– Song đao bão táp

+35% Tốc đánh +25% Tỷ lệ chí mạng +7% Tốc chạy

Cuồng phong: Tăng 35% Kháng hiệu ứng trong 2 giây sau khi đánh chí mạng – Nội tại duy nhất

– Kiếm Muramasa

+75 Công vật lý +10% Giảm hồi chiêu

Xuyên giáp: +40%

Xuyên giáp – Nội tại

duy nhất

– Giáp hộ mệnh

+120 Giáp

Phục sinh: Tướng sẽ sống lại sau 2 giây tại nơi bị hạ gục với 2000 (+100 mỗi cấp tướng) Máu; 150 giây hồi chiêu. Đặc biệt mỗi trận chỉ có tác dụng 2 lần – Nội tại duy nhất

AVvXsEgOu2CXJrzU1lYNYj01ZVkiKzoe3wwvXez8HaxNou5dnr4OzU0ez85t coNIUJdQEWq PlZWeZXd9H0XKOvE yrQ9HZH1F3PbahGhuZEc7sNm6AJWEmgAGvuiuQDSacHiehWZMn5aKNDx0TPK2 WHNjCggkewMRUiffSssZoPU6x2lZpXclKt3veli=w640 h288

Đồ xạ thủ:

– Giày du mục

+25% Tốc đánh

+60 Tốc chạy – Nội tại duy nhất: Gia tốc

– Gươm sấm sét

+35% Tốc đánh

+15% Tỷ lệ chí mạng +5% Tốc chạy

Chớp giật: Khi đánh thường có 30% tỷ lệ kích hoạt Chớp giật, gây (135+25% công vật lý) sát thương phép (sát thương có thể chí mạng, hồi

– Thánh kiếm

+100 Công vật lý

Nội tại duy nhất – Thánh kiếm: Sau khi đánh chí mạng giúp tăng (3 – 45) tốc chạy trong 1.5 giây (chỉ hữu hiệu khi dùng bởi tướng đánh xa)/

+25% Tỷ lệ chí mạng

–  Song đao bão táp

+35% Tốc đánh

+25% Tỷ lệ chí mạng +7% Tốc chạy

Cuồng phong: Tăng 35% Kháng hiệu ứng trong 2 giây sau khi đánh chí mạng – Nội tại duy nhất

– Kiếm Muramasa

+75 Công vật lý +10% Giảm hồi chiêu

Xuyên giáp: +40% Xuyên giáp – Nội tại duy nhất

– Giáp hộ mệnh 

2, Bảng Ngọc 

AVvXsEgoCLrD48sft0EfllqbJ9FEahRQSZhSLdVKz jepgsT70VD Zv 1vyiivyC2etuSWRJ1qYG2d0EKQmLWi5Ui9Cr0DlzlJnzzmERv1EYmFAxcsNpzLCFcqu CycgwErCoB28pPuroJHRC4fOcDLSrLEWZXmPkrca 0YAkZh0 H15 Lbjz0nAM6QyznIP=w640 h288

Ngọc đỏ 10 viên tốc đánh / tỉ lệ chí mạng

Ngọc xanh lam 10 viên công vật lý / xuyên giáp 

Ngọc tím 10 viên tốc đánh / tốc chạy 

3, Phù Hiệu 

AVvXsEjzAgA 8xKCDN92IrXKCJlvGSDly3OG lEwtH vswqSxW1dYl8zMJUPA770otXP0OGNk5AASdfe8C2rhyt6YABOPRR3bT9bu8U980KEwHngatdkpyOV2L cLtDg0CDpoBbvSfQnI2KV8SYyTjEvqUZsRkMzcPe jf7W5exO 5Mcg3 uMSERQikCGes=w640 h288