CÁCH CHƠI YORN MÙA 20 MỚI NHẤT | CÁCH LÊN ĐỒ VÀ BẢNG NGỌC

Rate this post

 

AVvXsEgDpXnSMydERFQU9pJP1RMc9W9sofBeRdP1hlNCpABm9hHvOwrNyBboZ2 ps 3wYdfw7G4bsczDdjOlDyz9 ND9t xLbW6SiOgMCW2UC65vhe6iwCppoFEgF8mKtcq tmEoP8etTUBihMaXYHMtF Gt26Uct85HDz9Z3ApJdgoqC eFPVhRlq 5eyY1=w640 h360

1, Cách Lên Đồ Yorn Mùa 20

Đồ đi xạ thủ:

– Giày du mục +25% Tốc đánh

+60 Tốc chạy – Nội tại duy nhất: Gia tốc

– Gươm sấm sét

+35% Tốc đánh +15% Tỷ lệ chí mạng +5% Tốc chạy

Chớp giật: Khi đánh thường có 30% tỷ lệ

kích hoạt Chớp giật.

gây (135+25% công vật lý) sát thương

phép (sát thương có thể chí mạng hồi

– Thánh kiểm

+100 Công vật lý

Nội tại duy nhất – Thánh kiếm: Sau khi

đánh chí mạng giúp

tăng (3 – 45) tốc chạy trong 1.5 giây (chỉ hữu

hiệu khi dùng bởi tướng đánh xa)/

+25% Tỷ lệ chí mạng 

– Kiếm Muramasa

+75 Công vật lý +10% Giảm hồi chiêu

Xuyên giáp: +40% Xuyên giáp – Nội tại duy nhất

AVvXsEjYpEyI8Yt8ZXQyICltCRITJaX9KMXTCa uE6JP2txTgxSN3fiN6WVieCvG6YTezkP3N8PZkZQHryQ rC5e0b2WumeEvmsv PxVmHqCAcWS9RjcAad6UdWby7tIhoJxbGI8F7wu1UR5BwwU60RGagvqRbimcxvHczkylHDCXBNvtm6sRseFsjOiU 0I=w640 h288

Thánh kiếm

– Nanh Fenrir +200 Công vật lý

Chinh Phạt: Khi máu của mục tiêu xuống dưới 50% sẽ chịu thêm 30% sát thương – Nội tại duy nhất

– Giáp hộ mệnh

+120 Giáp

Phục sinh: Tướng sẽ sống lại sau 2 giây tại nơi bị hạ gục với 2000 (+100 mỗi cấp tướng) Mẫu; 150 giây hồi chiêu. Đặc biệt mỗi trận chỉ có tác dụng 2 lần – Nội tại duy nhất

2, Bảng Ngọc

AVvXsEgf43NJLlavyFwKbgrTb1yEm1WmRMoPW4nu0i6xWaQc2pnP9MdieYA43noD6joBfmk3KWjrPBQqqDmkePod6vkVG78ZunVFpJ8e1C UamLBdvXP GkM8jhKInFrQAeLs5PV88LD3lsVZhGKgYdJnNtlZ4 DYgu 84O1HJvEzdiFprO01LhxbLiVLs22=w640 h288

Đỏ III Tốc đánh/Tỷ lệ CM

II 10. Hiện sở hữu 8

+1,6% Tốc đánh +0.5% Tỷ lệ chí mạng

Tím III Tốc đánh/chạy

Đỏ III TỐ đánh/Tỷ

I 10. Hiện sở hữu 10

+1% Tốc đánh +1% Tốc chạy

Lục III Công v.lý/X.giáp

I 10 . Hiện sở hữu 10

+0.9 Công vật lý +6,4 Xuyễn giáp

Phù hiệu 

AVvXsEjsvlGEA8AP0bQ5VmyFsweBpYV9Q5JZmuncyzwS0JuR7vTsINY DG3dYCFAbvslTd3OEAzH8DUd3GWuoBvg8BVa5hb5qvhaD BeEARjn5daWLSG8vseYZNDRoF7Zj3HrxxMKFxqh5E9Z lRSdamjs04hyTN76gxaFvnd2hqsd Xcc8L066IjdbLGB1u=w640 h288