CÁCH CHƠI VALHEIN MÙA 20 | CÁCH LÊN ĐỒ BẢNG NGỌC RANK HIỆN TẠI

Rate this post

 

AVvXsEh28B88Z 4 vCqG0qBNqPIIij6s qfK9covQbkIEROQSBaSgTiTSkGudnZB nDIbnUTfRS3ApzG2bM AKbo4ZtWNeXlrqAwb4MwDOZTtigQVZnAV2Yb2cRob1a10xIXj2IStv6whxTPAmHTKk Yr0bXMsvti3 vVD7 rwSRKJ1p8EuFnoeMCjsXemll=w640 h360

Valhein lối chơi xạ thủ cấu rỉa, chủ lực của team với chiêu 2 không chế và chiêu cuối tung ta hàng loạt bão đạn hạ gục đối phương, khi lên phép cực kì mạnh với chiêu unti có thể hạ gục đối phương với 1 chiêu duy nhất 

1, Cách Lên Đồ Valhein Mùa 20

AVvXsEgSJNkC qo5uUXDDEatuvIax4yUH2gVGGbh t51qXYSpnj2s75mUuPKC7k jpAijuSu1PJE7UDTZHrbJnVTtOBm5XKIlORP uUw4oUx9a6jYPRFIxJuNyTTV3zXl6VuZSMm2DKFFsN8vxmXD9duIYcaKudCPjgBB1YRuzn4D6Mu8TGr2P TdnsA6lpj=w640 h288

 Đồ dame đi xạ thủ:

–  Giày du mục

+25% Tốc đánh

+60 Tốc chạy – Nội tại duy nhất: Gia tốc

– Gươm sấm sét

+35% Tốc đánh

+15% Tỷ lệ chí mạng +5% Tốc chạy

Chớp giật: Khi đánh thường có 30% tỷ lệ kích hoạt Chớp giật, vật lý) sát thương phép (sát thương có thể chí mạng, hồi chiêu

–  Áo choàng băng giá

+10% Giảm hồi chiêu

+200 Giáp +800 Mẫu tối đa

Sức mạnh nguyên tố: Sau khi tung chiêu sẽ khiến đòn đánh kế gây thêm 150 sát thương

vật lý (+ 20 mỗi cấp

tướng) kèm 30% làm chậm; 3 giây hồi – Nội duy nhất

– Riu Hyoga

+100 Giáp

+100 Giáp phép +1200 Máu tối đa

Lạnh sống lưng: Đòn

đánh thường làm

chậm 25% tốc chạy của đối thủ đồng thời

tăng 10% tốc chạy của người ra đòn, 2 giây

hiệu lực – Nội tại duy nhất

– Kiếm Fafnir

+60 Công vật lý +30% Tốc đánh

+10% Hút máu

Hơi thở rồng: Đòn đánh thường gây

thêm sát thương vật lý tương đương 8% Máu hiện tại của mục tiêu –

Nội tại duy nhất

– Giáp hộ mệnh

+120 Giáp

Phục sinh: Tướng sẽ sống lại sau 2 giây tại nơi bị hạ gục với 2000 (+100 mỗi cấp tướng) Máu; 150 giây hồi chiêu. Đặc biệt mỗi trận chỉ có tác dụng 2 lần – Nội tại duy nhất

2, Bảng Ngọc 

AVvXsEi51OxSNf288DDNQyceunHekSaxVTpojYcfglDkSfa6tQIB8cQvXwX5dkI6gw2lE8uJg9RuVknjX adlLrSe8kvRKFkdRIkSah2IdQIWf0uTxp5IJ8EKjWjiN4er TtbAVccF6RMpxMrSAsMqYRa6jSjVpde59yXiLrgbASmxMq5g9ksApYvF yd8 O=w640 h288

Ngọc đỏ ghép 10 viên tốc đánh / tỉ lệ Cm

Ngọc xanh 10 viên công v.lý / x.giáp

Ngọc tím 10 viên tốc đánh / tốc chạy

3, Phù Hiệu 

AVvXsEgJAN IcyuY2p NqjChf gRJ04ivPJ4mcZLiAynMS 7lSp8AMukjsueVuSlajWu2lrCodVwCBxIs5ThO6sTrJWnObHsZ Wc8mu9YiAunxKlzyitgiClZS7vUZzI09PN7PKJyo9AeYjZH alI3xGfF9 RtKZEHANS1cpjWkX5GZ7snFsEop4vvoQ3t=w640 h288