Cách Chơi Triệu Vân Mùa 20 | Cách Lên Đồ Và Bảng Ngọc Đi Rừng Chuẩn

Rate this post
AVvXsEgiEMTrbr4DzEoLE5uR4elZN2TXLqtIcnQ2BxCbDVFV7Iy5iaNNM F33Zin9yINKOYFNqd3kknJb0tipw4kv7KMJCiM LSMuKx3 8Yz4O7VZnDD3Cefn0YK2QSvtpoUGf6EuHlMF SekTBzgN6HwpCsQC RzLFLrnK HLttEmVnFmACtWRHiHypJBWP=w640 h394

 

Triệu vân là con tướng đấu sĩ & sát thủ, thường được sử dụng mang đi rừng, và bắt chủ lực team bạn hiệu quả, nhưng mùa hiện tại rất ít người sử dụng leo rank vì nó không còn cơ động như trước

1, Phù Hiệu

AVvXsEhKByyoP8eETI0z223JMGw8ZxmnZjMS21B8iMrYByyJk 7ZZp JYo8by iGDfMmAFN Vzlos0oFxdwbHe5 2YUkaBZhYGTkJbWLshuq89itmqgcCSN0gbV37orFloYlx4VCWcrzcfp32QV KkHmaoH5E 8l1UlKh7GY1 55uQd1HQca fIaRQqvbVj=w640 h360

Phù hiệu này giúp triệu vân duy trì bền bỉ và tăng khả năng chiến đấu, được đề cử nhiều nhất và sử dụng hiệu quả

2, Cách Lên Đồ Triệu Vân Mùa 20

AVvXsEgBkvVXRh1N6OyngxR0yKg8sdAb1 015 GmcVEiPo91eSFh83nULyt8xVhWGgLaSnA FtHjiWX2KX8jgVvD7Lrt409UftA8jucqcFhKYfBHOigrBafeF2bwvvQSqVLY3KqU6Zx roK8WUy4sDjhalA9Rds3 7r3MGpHQFAcmfhwP09mpoLg 6T9v 1v=w640 h288

Đồ đi rừng:

– Kiểm truy hồn

+70 Công vật lý

Nhận Tê Công

Linh thú: Đòn đánh

thường hoặc chiêu tướng địch sẽ gây

thức kế tiếp tấn công

thêm (225+cấp tướng*15) sát thương phép, đồng thời tăng

– Giày kiên cường +90 Giáp phép

+60 Tốc chạy – Nội tại duy nhất: Gia tốc

+35% Kháng hiệu ứng. Nội tại duy nhất

– Phức hợp kiếm

+70 Công vật lý

+15% Tốc đánh

+10% Giảm hồi chiêu

+600 Máu tối đa

Sức mạnh nguyên tố: Trong vòng 5 giây sau khi tung chiêu, đòn đánh thường tiếp theo của tướng gây thêm 100% sát thương vật lý

– Thương xuyên phá +110 Công vật lý

Khinh công: Rời khỏi trạng thái giao tranh giúp tăng 10% Tốc chạy – Nội tại duy nhất

Nghiền ép: Tăng (80+ cấp tướng * 8) chỉ số xuyên giáp – Nội tại duy nhất

– Nanh Fenrir

+200 Công vật lý

Chinh Phạt: Khi mẫu của mục tiêu xuống dưới 50% sẽ chịu thêm 30% sát thương – Nội tại duy nhất

– Giáp hộ mệnh 

3, Bảng Ngọc

AVvXsEgkO803G8yiD0ECFf3hM9O6KGB0SnuSj W fWd3tKcdOuS3cGifX rh9 oZUdeq KQVYajhtNNgqJYxvSVFpV0GN04CEjiRt8lh qVQ4AdPlIubpAeoX5r bHZAaVy67FHERMb1Eg4u1YVrrInm4czszG70yy4RlyHYEyiOgwjfgjzbXqvX0k9O28Wr=w640 h288

Ngọc đỏ 10 viên tốc đánh / tỉ lệ chí mạng

Ngọc tím 10 viên tốc đánh tốc chạy

Ngọc xanh 10 viên công vật lý xuyên giáp