Cách Chơi Tel’Annas Mùa 20, Cách Lên Đồ, Bảng Ngọc Và Di Chuyển

Rate this post

AVvXsEi0guKC qtSk6VPjV2F 2CSqkbigr 1Bwr8AAb5NLy8VWquCPCQXWO8J8QWj5Dt1fX0PZV6sd6Po7M2Y9QMu8YzOWiGziNfRN5MdaJLs1Mdw0rGKJRXeE2UHB6V7xuG Wlipyuh47h3Gr0HQDO3pxdihs6sYzFc4I7qxVX9CqdsxLeH9oGcQszNIRw=w640 h360

Tel’Annas là vị tướng xạ thủ & chủ lực, thường được sử dụng để giao tranh đẩy trụ, khi giao tranh có ưu thế bắn tầm xa và mục tiêu yêu máu

Ưu điểm: tiên phong, đẩy trụ, xạ thủ cấu rỉa, là chủ lực của team

Nhược điểm: yếu máu, dễ bị bắt bởi các vị tướng sát thủ khi bị tiếp cận

1, cách lên đồ

AVvXsEjADi D4e23er4Z0qp0HAyvyRgbFf DDKk1nXm6YOS23DUG4bf9PsyxbqGu1O5pZY3ouWrhKC5cJL2F8jLOOllL5wZZDg gmhnyjV7YMKmzd9rDJYuipDqDMBqjWKzzit1YCRl4aPL9r TRnMjisY eejGpV5ihEbaJW1d yWe hcNDW2ElkV98om=w640 h288

– Giầy du mục: giúp tăng khả năng bắn tốc độ đánh của tướng 

– Gươm sấm sét: tăng tốc đánh và CM

– Thánh kiếm: tăng công vật lý, CM

– Kiếm muramasa: tăng công vật lý, xuyên giáp lên tới 40%

– Cung tà ma: tăng công vật lý, tl CM hút máu

– Giáp hộ mệnh

2, Bảng Ngọc

AVvXsEgZjzRSOGHbCng8FwDzmPRETjYJuVv7hC1cGGzaI7e nB0JMauq7rzsY13251A1tPeVlsZePUKXxi1wjhig1d4bQaDvjmAOwGHVHAe0Oz2hetKlzrghy 5G6YHWvk 2iMCR5d IRW29lobqSiIxzhdxPGWoYrD3KitBjWwU3T 6i8x8QWEhor d 6 t=w640 h288

Ngọc đỏ 10 viên Tỉ lệ mhí mạng, sát thương chí mạng

Ngọc xanh 10 viên công vật lý xuyên giáp

Ngọc tím 5 viên hút máu, 5 viên tốc đánh, tốc chạy

3, Phù Hiệu

AVvXsEgBXypSdyRvdoMIkllHufx nslSAO0EatntSNDkjY99Ja0kW8pG3PEuAJE0PT a041PBdB2FSPaw8k4thxv0ZAnnASzJ9UuCjjdfdymXgPjhsVIRU07odaie00bOxw2x46nzYIQ49N DJSPXaOH9C6GWAltuEdKJrbq7R5 35GXjy4VSvf5JHgnnnEj=w640 h288

Phù hiệu được sử dụng nhiều nhất trong khu vực đề xuất, ưu tiên công kích khi giao tranh chiếm ưu thế