CÁCH CHƠI TAARA MÙA 20 | CÁCH LÊN ĐỒ, BẢNG NGỌC PHÙ HỢP

Rate this post

 

AVvXsEjzqNC7RlL81 hnhegngIGXfZMFWsv LXDAjhHx5oJGGENmJEX71l7R Aeh8khEKAS O0i YqnYCIXmGTKT98mWK9R3bNwiXt bXAXziGFBDo o3xLoXpseLOiawGgQ05ecGwAGf8JZ2sQaoMndX hQJstVGgZu7Mkan7REpBaYFrf97EQK1bq4gvoF=w640 h360

Taara là vị tướng đấu sĩ đỡ đòn, với chiêu thức hồi máu mà di chuyển, khả năng linh hoạt cao tính sát thương chuẩn, lượng máu của taara khi về cuối game cực kì khủng

Với nội tại: mỗi % máu tối đa bị mất được cộng thêm công vật lý ( tăng theo cấp tướng )

1, Cách lên đồ Taara mùa 20

AVvXsEhz0fWU3YpKL6GoMS4rLa kbCHLt RYDNeD04lWiDi dmXT HLsYqLsb82JOF5EfZWO7isfuGJhOHAaIpDmlEQ3tkgKWi2nMmGSmCP2hzmuQJpWnnzsYuliMMnwQVBErGLe dnKU9vKYeNP p05rYs1x5gWmHSxp2YXbeEC RUuVs kpdxKstuwjnxM=w640 h288

Đồ đi tốp:

– Áo choàng thần Ra

+225 Giáp

+1000 Máu tối đa

+60 Hồi máu/5s

Thiêu cháy: Gây 2% máu tối đa bản thân thành sát thương phép mỗi giây lên những kẻ địch cạnh bên (tăng 50% sát thương đối với Lính và

– Giày kiên cường

+90 Giáp phép

+60 Tốc chạy – Nội tại duy nhất: Gia tốc

+35% Kháng hiệu ứng – Nội tại duy nhất

– Áo choàng băng giá

+10% Giảm hồi chiêu

+200 Giáp

+800 Máu tối đa

Sức mạnh nguyên tố: Sau khi tung chiêu sẽ khiến đồn đánh kế gây thêm 150 sát thương vật lý (+ 20 mỗi cấp

tướng) kèm 30% làm chậm; 3 giây hồi – Nội

– Giáp Gaia

+200 Giáp phép +1200 Máu tối đa +5% Tốc chạy

Hồi phục: Nếu chịu sát thương, tướng sẽ hồi phục 8% mẫu trong 2 giây: 10 giây hồi chiêu – Nội tại duy nhất

– Giáp thống khổ

+300 Giáp

+1200 Máu tối đa

Phản pháo: Phản lại 15% sát thương vật lý đã gánh chịu thành sát thương phép lên mục tiêu (sát thương chưa trải qua các cơ chế giảm trừ theo giáp) – Nội tại duy nhất

– Phù chú trường sinh

+10% Giảm hồi chiêu +2000 Máu tối đa

Trường sinh: Sau khi thoát giao tranh chủ sở hữu sẽ được hồi 4% máu tối đa mỗi giây – Nội tại duy nhất

2, Bảng Ngọc

AVvXsEh uA5L74Y6wJ035WaXRhRRH6J5ibmF9rTLhhdphQhFBoC6jJnR4wRR2wTv6nDg4NtXokANqXFDNlmlPsG8TAxLzA9zaWVR9fqm7ySfo3OgxcLbrP9SIxZ2enSu82aEV c5yCdwzqilNe1frWlw4GlNiN5YnhqnM8OIWSClwTuvN1YSpYRs1 fNnp3J=w640 h288

Ngọc đỏ 10 viên tốc đánh / máu / giáp

Ngọc xanh 10 viên máu / giảm thời gian hồi chiêu 

Ngọc tím 10 viên máu / hồi máu / tốc chạy

3, Phù Hiệu 

AVvXsEhoKads tVWgYdC5AZashBJNe1Zx IGmeI15JFjNEtm4ZC14EiLAaJ6A5dwXpKPTAOfuHCPIynbGxWwfAbjEzRiLRNkSjCvKJoikViiA p IAuQnVuQUXikEAHTq9bXZQsZZc5HHtVgevlnAofaSG4va XopVnpuPeEHsxJmN5Da5DmV67l8bM9Ofhi=w640 h288