CÁCH CHƠI MINA MÙA 20 | HƯỚNG DẪN LÊN ĐỒ VÀ CÁCH CHƠI CƠ BẢN

Rate this post

 

AVvXsEg6pYB2IvBX GpRclzcNWSedz6pv5bkC8T7dv O4q8EpamzultlyJSg7x5mX600XQ3iIk 1YlhDCdzojy5jhV LwAB0Ya4LQg3aITeUKnCRmw8s32sJBlogVuuPu66MWLm28k RYcSpf9Hw6pMI5TKLzLobUe9fuBLOYKLF8OLg38hcXnpAsnvVa4oD=w640 h400

Mina được biết đến với lối chơi trợ thủ đỡ đòn hỗ trợ xạ thủ tốt kéo đối phương lại gần gây sát thương và cực kì trâu bò sử dụng đơn giản ngay cả người mới chơi

1, Cách lền đồ mina mùa 20

AVvXsEgitjnMWyfbq9Gn31Ay5FU gzon5yyve7k7nFFcmGVXziZlcohDtd5oIP2XGhMvRil9qYQkGTQjG9LCxJj6p4GVMXPrAIemNS8sDqQU7cs8GBg7e4JXkaXZ8wfPD vH0PawCAFhKtffREDsNZTEn6bfE5WVC7jea8mJ9wSdytCgTjnROa y5SkrqqOG=w640 h288

Đồ trợ thủ:

– Đại địa mở trói

+400 Máu tối đa +5% Tốc chạy

– Giày kiên cường +90 Giáp phép

+60 Tốc chạy – Nội tại duy nhất: Gia tốc

+35% Kháng hiệu ứng – Nội tại duy nhất

– Giáp Gaia

+200 Giáp phép

+1200 Máu tối đa +5% Tốc chạy

Hồi phục: Nếu chịu sát thương, tướng sẽ hồi phục 8% máu trong 2 giây; 10 giây hồi chiêu – Nội tại duy nhất

– Khiên thất truyền

+275 Giáp +1200 Mẫu tối đa

Lính gác: Nếu tướng chịu sát thương giảm 30% Tốc đánh và 15% Tốc chạy của những đổi thủ đã ra đòn đánh

– Nội tại duy nhất

 – Giáp thống khổ

+300 Giáp +1200 Mẫu tối đa

Phản pháo: Phản lại 15% sát thương vật lý. đã gánh chịu thành sát thương phép lên mục tiêu (sát thương chưa trải qua các cơ chế giảm trừ theo giáp) – Nội tại duy nhất

– Phù chú trường sinh

+10% Giảm hồi chiêu +2000 Máu tối đa

Trường sinh: Sau khi thoát giao tranh chủ sở hữu sẽ được hồi 4% máu tối đa mỗi giây – Nội tại duy nhất

2, Bảng Ngọc 

AVvXsEh5DcBWdT p8PVO5SebI9pS6KyUevYR 7W6jJQ1enszNF8nAx TuUduIA2yUfWzv1yin6My3WNkhBZwHAbiAha2kMMRi9TkAWe53JdI KcvH1AWxJ80QaKLUAONT 5xAAp0 HoM126RRqO5apzCN 7XPaW 3zr Oma f10FK92VRtCJGPuA36zAJnef=w640 h288

Ngọc đỏ chúng ta ghép 10 viên tốc đánh / máu / giáp

Ngọc xanh 10 viên máu / giảm thời gian hồi chiêu 

Ngọc tím 10 viên máu / hồi máu / tốc chạy

3, phù hiệu 

AVvXsEhE ysRAehWPzNwkNXj 208Q6XWLjsUAFZLMGC4kFh7llvYtrcV25uMUxR zGE6hbnUIre h5CnEPu7sltcWQopw0 RuqJMy1EN7Ym3yh AypLoDR80MMroNsDpWHYlA JjXkUiFNRuxiPg6AHULj5k8k5g9QtmfvPHBdoF0 21pB1nk6bTjO4QDe0f=w640 h288