CÁCH CHƠI KAHLII MÙA 20 | BẢNG NGỌC VÀ PHÙ HIỆU MỚI

Rate this post

 

AVvXsEhbQ2Z0Q 3BuKTaVJBT86X4ixAa yCRuYZ2mL3zia k jTWQQ1SRghbDdRB0LcpIvUazjx5poQLAKDV NYOmRfGSgXhdx3AKcVqpDXXN6WZeHkWYAmd 6ZnGcCdzbhNpuw5wz3hq29KzNXTE5drwaU UUWgiqcvYCZ0XfdgULOA99YXk sZsVEeAtWa=w640 h394

Chiêu thức:

Chiêu 1: Kahlii tạo ra một vùng đất bị nguyền rùa gây sát thương phép đồng thời khiến nạn nhân bị làm chậm

Chiêu 2: Kahlii tạo nên một khiên bảo hộ từ lớp oan hồn, đồng thời giúp tăng tốc chạy

Chiêu 3: Kahlii triệu hồi hồn ma liên tục tấn công kẻ địch phía trước. Mỗi đợt gây sát thương phép.

Nội tại: Nội tại Các đồn đánh thường gây hiệu ứng xuyên thấu, gây sát thương phép lên những kế dịch theo đường thẳng

1, Cách Lên Đồ Kahlii Mùa 20

AVvXsEjk1GRYyMfMqc9ua64xv0O90gG 8jNi12JywmyKDjjjCAn7gM lEIeSoOLjBm2CmbCn9LB6hCTRhiejRfYe7npdKAIccKCp9jeHR866HWlt2vVpH5WPRwuLu85VV3LrI06ZVzl5ULEn1L 6xoFhoedOwQTJf02nXIjJcA3W doOi250H3QnpNd bJAE=w640 h288

Đồ đi mid:

– giầy phù thủy

+60 tốc chạy – Nội tại duy nhất

+75 Xuyên giáp phép Nội tại duy nhất

– Trượng bùng nổ

+200 Công phép +30 Hồi năng lượng 15s 15 Tốc chạy

Vang vọng Tạo nên một vùng nổ nhỏ gây 100(+00% công phép cộng thêm) sát thương phép xung quanh mục tiêu bị trúng chiều 5gày hỏi

– Sách truy hồn

+200 Công phép

+10% Giảm hồi chiêu

+20 Hồi năng lượng/5s +300 Mẫu tối đa

Tróc nã: Sát thương trúng đích khiến mục tiêu bị giảm 40% khả năng hồi máu trong 1.5 giây (nếu sát thương từ đòn đánh

– Trượng hỗn mang

1800 ST diện rộng

+180 Công phép +10% Giảm hồi chiêu

Vương miện Hecate

| Tăng công phép

+40% Xuyên giáp phép – Nội tại duy nhất

– Vương miện Hecate +240 Công phép

– Sách thánh

+400 Công phép

Khai sáng: Nhận 1400 Máu – Nội tại duy nhất

Thuật sư; +35% Công phép – Nội tại duy nhất

2, Bảng Ngọc

AVvXsEgkT2MxljOzjYgAjmjs8eUpU1c3NQdSGHKO6 WOeL MKKM4FPY7Ppp93j3mnTDCMLUCKV SQE6eEjiLQY8d4NEAlPK3k9JHRadF F9OeCSkzapTEBCqYzKrPR9 2u FHYeD4OqI4iUBm0hWbuypJ9HVrzOXJinfp0UVCSRz1hAXvwTfs78QA7AXSQ93=w640 h288

Ngọc Đỏ III Công/X.giáp phép

III 10 viên

+4,2 Công phép +24Xuyến giáp phép

Ngọc Lục III Tốc đánh/X giáp phép 10 viên

+ 0,6% Tốc đánh +6,4 Xuyên giáp phép

Ngọc Tím III Máu/Hồi máu/Tốc chạy

10 viên

+4,5 Mẫu

Do III Công/X.giá

+5,2 Hồi máu +0,4% Tốc chạy

3, Phù Hiệu 

AVvXsEjLZl59PRrY0flOGKuMPvuptDYTSI6ub dOvmWUHKhndPly9DoPsaCvJKIOvCyPL45h2vs28VgVeNlAvPZMicUrAqMz9O3QySMe8j1rr482Oj0oeizACnGE73SDHLIaatbGWSuep9X8E p2X6Kh1k6sua6703tut9MASb79GUS t5LjIQXx6lVKnSk=w640 h288