Bật Mã Bảo Mật 2 Yếu Tố (Facebook) Trên Điện Thoại Mới Nhất 2021

Rate this post

 Hướng dẫn cách bật mã xác minh 2 yếu tố Facebook trên diện thoại mới nhất, cho những bạn nào chưa biết, bạn hãy theo dõi ảnh phía dưới và làm theo nha.

AVvXsEiF3CbePXr6OCH73I9VL1TQUPQ0 uzaDldXVEYDVdHpKUnCRdvaP0LDKN q9z5cti7GkJfjCaFqr7lV3H3OGacfNeq9sY6W6UyohqVj13a64GtHGznTFNnkKhKALFXMn1iTVBZsHvkzWpWII45qg8hlmBPPkxMPR0H3qOIJCinWfFVNJQOiExuvOCbc=w400 h319

– Mình sẽ hướng dẫn các bạn bật mã này bằng app, cách bật này có thể bật được cho rất nhiều tài khoản mà không cần sđt

– Trước tiên bạn cần tải app Google Authenticator trên chplay

AVvXsEgCRCkEe9CyWHun0MDFPvxlzQo7nNYQR2NCCvV0XdxP6cgVHELfBDiJp7CtaSIn4KJKRkOn3sQzr4BXqktU7Q quOog8AvtifKnp5RJBrYVXMIZ87aOL4Kk7nWVRj E3XglhbvkZPd26DD3VweZ8gpVdzaDPoFY6b 7ag1ngcvsCGtC9tWCTQXDgc9=s16000

Đây là tên app và logo.

– Sau khi tải song bạn truy cập vào Facebook, vào phần cài đặt chọn

AVvXsEjTWkwgWXG8QvAtdmnl iSXkoCyy9YAqWHgP 5E1lIbDOoHpIaaG7mriBIpZVGB8zCtJzclxkh9qVELSX0LCfiaxs6cC2mfTfXuFn GcG66pDRRi b2T b gSe5K2S9b9v7pujtMavoyKR2WTaUbQgjo0tYgK9pvUjv79bgs6ZB2TT85GIPGcNfqgH6=s16000

AVvXsEjE9p1Xz8re IyCCc3d02vz4UIfUJuZY3lyahRFkKRIXwJDcDVCO1OP9sb4Pl2SPS2NFzcTqOnnLauOnUOhcJu20jZ rDsXR5wiYVLV fSFUzeifABwHf0GOt0fab9ZHZIfFyBOtCVuLmmHjvtgY8NXShhMDXB3oGxZxHPUUUuxU 49ZBGweUYOsp h=s16000

AVvXsEiTvpZy7EYKGLS68FCZRut9OChW50NhEdg6bjJZUPJ2YFVCvNLZj2x8n7DZ3seTpwWzomhQqvJs bg4RGQsoOX0jMsXUIlUAVmBhPzo IqDTBG8Uwqm2tindZCLardyMVk9G7IBUEwje0V502ai44pBr rCIfKGeOX8WL2Q0R74k3lM u1BXkz26mGH=s16000

AVvXsEjmpyENQ3KZY0UESouAxMdiXY2kxfHG2OmhmIrhnwkLymgJC2GdUa12OYTtrheKm b7nyD0YfvC3usBaziEttxPFqRGfULnjLTUvqnc1cXIWSZAYHO58iFFRouFYZaxQxwLVzbOYFzag GZY7fHNkbNOCBJT6 aH2IwN9pGv0gg4t9HaXWJLJkPjceJ=s16000

– Như ảnh bên trên bạn ấn 2 lần vào đoạn code kia, rồi bạn qua bên Google Authenticator nhập code đó vào, rồi nó sẽ hiện mã cho bạn

– Tiếp theo bạn chỉ cần nhập mã đó vào phần này:

AVvXsEgVEywqZl1zopqUbUVE77S5QDtRm3aGuwG6 1DGBbO0cWEiZrtIJladLD7OJQieWAis3Tc8mRRSNAcHQqkli2rkptF615ntH7O8Z6WSGyt2IcDQu 9m 4L319jdr2UYNKz9Du5VQFd8xK6LSOXONqj2m1e6C0p0STWW

– Xong bạn nhấn tiếp tục là đã bật thành công.

•Do bên Google Authenticator không cho chụp ảnh màn hình lại nên mình không thể chụp lại cho các bạn thông cảm giúp mình.

– Sau khi bật song bạn chỉ cần sao chép số mã đó lưu vào ghi chú, khi nào bạn đăng nhập vào điện thoại hoặc máy tính khác nó sẽ cần dùng tới.

– Lưu ý: có 10 mã nó cấp cho mình, mã sau khi sử dụng sẽ k dùng đc lại, nên sau khi dùng đến mã thứ 8 bạn cần đổi mã mới,

– Nếu dùng hết 10 mã các bạn có thể vào ứng dụng Google Authenticator để lấy mã, mỗi 15s nó sẽ có 1 mã mới.