App Kiếm Tiền Online, Đầu Tư, Nạp Tiền Sinh Lời Lên Đến 12,6%% / Năm

Rate this post
AVvXsEgIOWQqiMBcZjCP7PTrxuROWIPg2l 95T60cSRUi eY IJzkzYPdLVyIL1qw9eVYwG KdSZpDDjbjMk2xiWpMDC0Ai6VW2ZlSOidkOg4u4lh5X7rqIIjQ3I2bqajcyHBkdscgqgoq5MxX51S8ceK1vC94dA7C634Z

– App có Tên Ouns / Khi chưa update có tên Vndc

– App đầu tư coin, nạp tiền vào app sinh lời, sinh lời lên tới 12,6% / Năm

– Đăng Ký app nhận ngay 200k khi kyc (xác minh danh tính) 

1, Cách Đăng Ký

– Link đăng ký: nhấp vào đây.

Mã giới thiệu của tôi: 7421349221

AVvXsEgxIUZD6ina3zYPSn a COyx6Vx4VvhklqnPxQ3C3Pgab54OBQ6HbORa8aM42ifThTlzDKYh2Hj MmEfaVZg92MgtDIKRqvEDfGrE

– Khi bạn đăng ký và nhập mã bạn chỉ cần kyc là có thể nhận ngay 200k free

AVvXsEgBYplL6Jv4XGXTGPyrx4oPHxELTkAOvrM4v8fQjmTeTgNfaDl2ppoCUFEpkWOuDX50kHhRjjDULemEr6OxRSdmiRdG4uNyEitEWqshJ0AjCO5wWsg1gRb FWeXRum6SdbKzhyFUbyyjRfoS t5UaPaZ9pdlaxSpJMa oBHaVtbPMH8doo DrXHaFEC=s16000

– Đây là giao diện của Ouns

2, Giới thiệu nhận thưởng

– Mỗi lần giới thiệu bạn nhận được 35k vndc = 35k vnđ

– Người đăng ký sẽ nhận được 200k vndc = 200k vnđ

4, Cách rút tiền

– Bạn chọn phương thức Ngân Hàng hoặc momo

Thêm thông tin và có thể rút tiền.